Tuesday

Malaikat, Jinn dan Manusia

Allah mencipta malaikat, jinn dan manusia. Di dalam 90 malaikat, ada 9 jinn dan 1 manusia. Ini bermakna jumlah malaikat ialah jumlah makhluk yang paling ramai dan manusia ialah yang paling sedikit. Kita dikelilingi oleh makhluk-makhluk ini tanpa sedar kerana mereka mempunyai entiti dan zarah yang berlainan daripada kita.

Muhammad Isa Dawud pula menghuraikannya, " Perbezaan umur jinn dengan manusia ialah 1:10."

Ini bermakna jinn yang berusia 10 tahun, tahap perkembangan fizikal dan mentalnya sama dengan manusia 1 tahun. Begitulah purata umur jinn dengan manusia. Manusia hidup sekitar 70 - 80 tahun manakala jinn pula hidup 700 - 800 tahun.

Umur jinn yang panjang menyebabkan ilmu dan teknologi mereka berada jauh di hadapan manusia. Mereka juga dicipta sebelum manusia dicipta. Dikatakan bahawa kemajuan sains dan teknologi bangsa jinn melebihi kemajuan umat manusia sejarak 300 tahun.

Wallahua'lam.

No comments:

Post a Comment